Επιστήμη των πολιτών (citizen science) για την θαλάσσια βιοποικιλότητα

Μέσω αυτού του μαθήματος (MOOC) θα είστε σε πλήρης θέση να βοηθήσετε την βιοποικιλότητα και να δώσετε στους επιστήμονες δεδομένα για αυτήν ή και να τρέξετε τα δικά σας προγράμματα (projects).

Θα μάθετε...

Βασική εισαγωγή στην επιστήμη του πολίτη

Ταξινομία

Αναγνώριση ειδών

Τι κάνετε σε περίπτωση εκβρασμού ζώου

Πως κάνετε μετρήσεις νεκρών ζώων

Να δημιουργείτε βάσεις δεδομένων και να κάνετε αναλύσεις

Περιγραφή μαθημάτων

Εισαγωγή

 • Καλώς ορίσατε
 • Πριν ξεκινήσουμε (ερωτηματολόγιο)

Εισαγωγή: τι είναι η επιστήμη των πολιτών (citizen science);

 • Περιεχόμενο της Ενότητας
 • Τι είναι η επιστήμη των πολιτών.
 • Οι 10 αρχές της Επιστήμης του Πολίτη
 • Βασικά «εργαλεία» της Επιστήμης των Πολιτών
 • Παραδείγματα στην Ελληνική πραγματικότητα
 • Εξετάσεις (test)

Αναγνώριση ειδών

 • Περιεχόμενο της Ενότητας
 • Ταξινομία του Λινναίου (Linnaean taxonomy)
 • Αναγνώριση ειδών και σωστή καταγραφή
 • Φωτογραφική αναγνώριση κάποιων κοινών ψαριών
 • Φωτογραφική αναγνώριση θαλάσσιων θηλαστικών
 • Εξετάσεις (test)

Εκβρασμός/εκθαλάσσωση/προσάραξη ειδών

 • Περιεχόμενο της Ενότητας
 • Εκβρασμός/εκθαλάσσωση/προσάραξη ειδών (τι είναι και γιατί συμβαίνει);
 • Τι κάνουμε σε περίπτωση που βρούμε ζώο εκβρασμένο;
 • Πως να σώσουμε ένα εκβρασμένο δελφίνι (extra reading)
 • Μετρήσεις, φωτογραφίες και παράδοση στοιχείων σε ΜΚΟ.
 • Δελτίο Εκθαλάσσωσης Θαλάσσιων Χελωνών από τον Αρχελών (Για παρατήρηση/ανάγνωση)
 • Παρατήρηση φώκιας από την Mom (Για παρατήρηση/ανάγνωση)
 • Αναφορά παρατήρησης ζωντανών ή νεκρών κητωδών από το Πέλαγος (Για παρατήρηση/ανάγνωση)
 • Αναφορά Παρατήρησης Κήτους από τον Αρίων (Για παρατήρηση/ανάγνωση)
 • Διάσωση δελφινιού (βίντεο)
 • Εξετάσεις (test)

Βάσεις δεδομένων (data...data...)

 • Περιεχόμενο της Ενότητας
 • Γιατί χρειαζόμαστε βάσεις δεδομένων.
 • Πλατφόρμες βάσης δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Εξετάσεις (test)

Επισκόπηση

 • Τελικές εξετάσεις
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας citizen science που θα μπορούσατε να συμμετάσχετε.
 • Προτεινόμενα βιβλία (για αναγνώριση θαλάσσιων ειδών και πληροφορίες για αυτά)
 • Πείτε μας την γνώμη σας
 • Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.